Gdzie znajdziesz pomoc?

Przemoc w rodzinie:

 • Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, tel. 22 622 25 17, 652 01 17
 • Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Belgijska 4, tel./faks 22 845 12 12, 667 833 400
 • Punkt Interwencyjny pl. Dąbrowskiego 7, tel./faks 22 837 55 59, 535 430 902
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13,  tel. 22 824 25 01, 22 823 96 64
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4 lok. 3, tel. 22 499 37 33
 • Ośrodek „DOM” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Walecznych 59, tel. 22 616 10 36, 22 617 28 91
 • Warszawskie Centrum Kobiet ul. Bracka 20a, tel. 22 827 01 94, 827 01 29
 • Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” ul. Przybyszewskiego 20/24,  tel. 22 826 88 62

 Infolinie, Telefony Zaufania:

 • Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100
 • Telefon zaufania Pomoc Matce-Życie Dziecku tel. 22 619 63 95
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002
 • Telefon Interwencyjny dla kobiet – ofiar przemocy domowej 600 07 07 17
 • „Pomarańczowa Linia” – dla rodziców, których dzieci piją 800 140 068
 • Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990,  801 109 696
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226
 • Infolinia dla młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222